Παρασκευή 4 Μαΐου 2012

Οδηγίες αναζήτησης βιβλίου μέσω Hλεκτρονικού Yπολογιστή


Πιο κάτω δίνονται  αναλυτικά οδηγίες αναζήτησης βιβλίου με τη χρήση διαδικτύου. 

     1.    Σύνδεση  με το διαδίκτυο

  1.  Επιλέγουμε Βιβλιοθήκη

  1.  Εμφανίζονται : “Κατάλογος Ανοιχτής πρόσβασης – Κυπριακές Βιβλιοθήκες”:

  1. Συλλογικός  Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών
 (Ψάχνουμε ένα βιβλίο οπουδήποτε παγκύπρια)


  1. Επιλέγουμε “Συλλογικός Κατάλογος  Κυπριακών Βιβλιοθηκών” και μας εμφανίζει τη  φόρμα αναζήτησης.
Μπορούμε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του βιβλίου σε κάθε κουτάκι επιλέγοντας τον κατάλληλο όρο από το κουτάκι “Οπουδήποτε”.  Αν δεν γνωρίζουμε κάτι και ψάχνουμε αόριστα τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε στο κενό κουτάκι το θέμα το οποίο ψάχνουμε.


  1.  Στην προκειμένη περίπτωση ψάχνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με τον Ρωμανό Μελωδό. Πάμε στο πρώτο κουτάκι και γράφουμε “Ρωμανός ο Μελωδός” ή το όνομα   οποιουδήποτε άλλου συγγραφέα.


  1. Επιλέγουμε τον όρο “Aναζήτηση”, μας εμφανίζει στην οθόνη τον κατάλογο βιβλίων, που υπάρχει ανά το παγκύπριο.

  1. Επιλέγουμε το βιβλίο με τον αριθμό 4, κάτω αριστερά μπορούμε να δούμε σε ποια βιβλιοθήκη υπάρχει καθώς και τον αριθμό ταξινόμησης.

  1. Εκτελούμε την ίδια διαδικασία εάν μας ενδιαφέρει το βιβλίο με τον αριθμό 5:
10.   Αν ψάχνουμε ένα βιβλίο από συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, επιλέγουμε “Κυπριακές   Bιβλιοθήκες” και μας εμφανίζει τον Kατάλογο των Κυπριακών Βιβλιοθηκών”:

    11.   Υπάρχει παγκύπρια διασύνδεση με άλλες Βιβλιοθήκες,  όπου ας δίνεται η   
            δυνατότητα να αναζητήσουμε ταυτόχρονα το βιβλίο που ψάχνουμε  ανάμεσα σε 
            3 βιβλιοθήκες:

12.  Επιλέγουμε «Επιλογή» και εμφανίζεται η “Φόρμα Αναζήτησης”:


13.  Αν γνωρίζουμε τίτλο, συγγραφέα, επικεφαλίδα θέματος τότε επιλέγουμε το κατάλληλο κουτάκι αλλιώς το αφήνουμε στο  κουτάκι “Oποιοδήποτε”.
π.χ.  Αναζητούμε ένα βιβλίο που να έχει σχέση με ψυχοθεραπεία, χωρίς να έχουμε κάποιο συγγραφέα ή τίτλο.

14.  Επιλέγουμε  Aναζήτηση”:
Φαίνεται  ότι δεν υπάρχει βιβλίο με αυτό το θέμα.  Οπόταν επιστρέφουμε πίσω στον κατάλογο “ Βάσεις Δεδομένων” και ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία από την αρχή.  Καλό θα είναι να συμπληρώνουμε τον ταξινομικό αριθμό κάθε βιβλιοθήκης για να εξοικονομούμε χρόνο.