Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

KANONIΣΜΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Σεβέρειος Βιβλιοθήκη Παγκυπρίου Γυμνασίου έχουν όλα τα μέλη του Παγκυπρίου Γυμνασίου και μετά το κοινό, υπό τη προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Μέλη του Παγκυπρίου Γυμνασίου θεωρούνται όλοι οι διδάσκοντες, οι εργαζόμενοι σ’ αυτό καθώς και οι μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου.
1.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
1. Δικαίωμα δανεισμού υλικού της Σεβερείου Βιβλιοθήκης Παγκυπρίου Γυμνασίου έχουν τα μέλη του Παγκυπρίου Γυμνασίου και το κοινό.
2. Για να δικαιούται κάποιος να δανειστεί βιβλίο από τη Βιβλιοθήκη πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο με τα στοιχεία του: «Αίτηση εγγραφής μέλους». Απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσίαση Ταυτότητας.
३। Υλικό της βιβλιοθήκης που δεν δανείζεται για μεταφορά εκτός βιβλιοθήκης:
α) Τα παλαίτυπα και σπάνια βιβλία
β) Τα βιβλία αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βοηθήματα κ.λ.π.),
γ) Το χαρακτηριζόμενο ως πολύτιμο, σπάνιο ή εξαντλημένο βιβλίο
γ) Το χαρακτηριζόμενο ως επιτόπιας χρήσης: Ορισμένα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται για ομαδικές εργασίες.
δ) Βιβλία που προέρχονται από δωρεές.
ε) Οι τόμοι και τα τεύχη των περιοδικών.
στ) Πληροφοριακό υλικό (κλαδικές μελέτες, στατικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης).

Ο χρόνος δανεισμού για το υπόλοιπο υλικό της βιβλιοθήκης τόσο για τους διδάσκοντες και το κοινό όσο και για τους μαθητές και μαθήτριες είναι 15 μέρες.

Ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό χρόνος δανεισμού/αριθμός δανειζομένων τεκμηρίων μπορεί κατ’ εξαίρεσιν να παραταθεί/αυξηθεί μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης με υποδειγματική και αποδεδειγμένη συνέπεια υποβάλει στην υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης αίτηση στην οποία να αιτιολογείται το αίτημα του, να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος επιστροφής και να δηλώνεται ότι το βιβλίο θα επιστραφεί όταν ζητηθεί από άλλο χρήστη.

Σε καμιά περίπτωση ο χρόνος δανεισμού δεν υπερβαίνει τον ένα συνολικά μήνα και ο αριθμός των βιβλίων δεν υπερβαίνει τα २ (δύο).

Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης μπορεί κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες ή κατά την κρίση της, να μειώσει, τη διάρκεια του χρόνου δανεισμού βιβλίων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

Οι αναγνώστες έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμό δυο φορές από μια εβδομάδα εφόσον το βιβλίο που έχουν δανειστεί δεν έχει ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης μπορεί να ανακαλέσει τον δανεισμό βιβλίων που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση.

Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό που είναι δανεισμένο μπαίνει σε κατάλογο αναμονής . Βιβλίο το οποίο είναι σε λίστα αναμονής και επιστρέφεται παραμένει στην Βιβλιοθήκη για δυο μέρες για λογαριασμό του πρώτου που βρίσκεται στη λίστα. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού δανείζεται στον αμέσως επόμενο.

Η συνεχής παρακράτηση υλικού της Βιβλιοθήκης από οποιονδήποτε χρήστη και η εκπρόθεσμη επιστροφή αυτού επιφέρει την προσωρινή αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για δυο μήνες ύστερα από απόφαση της Επιτροπής της Βιβλιοθήκης. Επαναλαμβανόμενη εκπρόθεσμη επιστροφή επιφέρει κατάργηση του δικαιώματος χρήσης της Βιβλιοθήκης.

Αναγνώστης ο οποίος καταστρέφει ή χάνει το βιβλίο της βιβλιοθήκης, το οποίο έχει δανειστεί, υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει μέσα σε 15 μέρες.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Οι αναγνώστες είναι υποχρεωμένοι όταν εισέρχονται στη βιβλιοθήκη να αφήνουν στον προθάλαμο αντικείμενα που δε χρησιμεύουν στη μελέτη τους όπως χαρτοφύλακες, τσάντες κλπ.

Οι αναγνώστες ερευνούν για το υλικό που τους ενδιαφέρει και όταν τελειώσουν το αφήνουν πάνω στα τραπέζια. Δεν επιτρέπεται να το τοποθετούν οι ίδιοι πίσω στις προθήκες.

Μέσα στη Βιβλιοθήκη απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, το φαγητό, το ποτό και η μεταφορά κινητού τηλεφώνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.